Så länge promenerar vi våra hundar

I genomsnitt promenerar svenska folket sina hundar i 63,8 minuter per dag. Tillhör du snittet?

1 120 hundägare har fått svara på en enkät om deras promenadrutiner och resultatet av enkäten visar att svenskar i genomsnitt promenerar sin hund 1 timme om dagen, samt att 8 av 10 promenerar minst en halvtimme varje dag. Dock visar den även att 1 procent enbart promenerar sin hund 0-5 minuter om dagen. 

Det är försäkringsbolaget IF som ligger bakom undersökningen tillsammans med företaget Yougov. 

Hur länge får din hund promenera varje dag?