Så går en hundutställning till

Hundutställningar kan för den oinvigde verka kaosartade. Vi förklarar hur det går till så att ni beter er som proffs på plats.

De flesta uppfödarna vill att du som ägare ska ställa ut din hund åtminstone en gång för att få en bedömning som visar att hunden följer rasstandard och utseendemässigt håller hög kvalitet. Helst bör du ställa ut ett par gånger eftersom det kan ge olika resultat beroende på domare, hundens aktuella tillstånd, vem det är som ställer ut hunden med mera.

En stor fördel med utställningar är dock inte själva priserna och resultaten, utan det är att din hund får möjlighet att socialisera. Den kommer träffa på massor av andra hundar och människor i en relativt stökig miljö vilket ger ett utmärkt tillfälle för dig att öva passivitet och socialisering. Således kan det vara en god idé att gå på utställning oavsett om du tänkt delta i den eller ej.

Utställningar anordnas över hela landet året om, såväl officiella (där resultaten registreras) och inofficiella som mer kan ses som träningstillfällen. Det är en bra idé att besöka ett par inofficiella utställningar innan ni ger er på en officiell sådan eftersom det är så mycket störningar som kan påverka hur du och din hund beter er när det väl gäller. På inofficiella utställningar får ni tid att öva och vänja er vid miljön.

Hur ser en fin hund ut?
Svaret på den frågan är ytterst subjektivt. Under en utställning är det snarare så att din hund bedöms utifrån en så kallad rasstandard. Varje hundras har en rasstandard där det står hur den ideala hunden från en sådan ras bör se ut för att den ska kunna utföra de uppgifter den är tänkt för. Är det exempelvis en vallhund är rasstandarden utformad så att vallhundens egenskaper tas tillvara, genom att beskriva exempelvis storlek på hunden, färg, kroppsbyggnad med mera. Och under utställning är det domarens jobb att bedöma hur väl din hund faller in under dess rasstandard.

Schäfer

Resultatet, med andra ord priset och kritiken ni får, behöver dock inte stämma överens 100 procent med hur din hund ser ut. Din hund kanske nyligen fällt ur en del päls eller var lite trött och därför inte såg lika alert och lycklig ut som vanligt? Allt sådant är delar som kan påverka resultatet. Därför bör du ställa ut flera gånger för att få en generell bild över hur väl din hund förhåller sig till sin rasstandard.

Så går det till
När det är er tur att kliva in i ringen kommer ni kliva in i en ring där det enbart finns hundar av samma kön, har du en tik kommer det således bara vara tikar i ringen. Ni kommer bli dirigerade av domaren att röra er på led i en stor cirkel så att denne kan se era hundar i rörelse och därefter kommer domaren känna över hundarna en och en.

Din hund bedöms som sagt utifrån rasstandard och får en individuell kritik som säger hur väl domaren tycker att din hund faller in under denna. Very good innebär att hunden väl motsvarar rasens standard exteriör- och mentalitetsmässigt, medan excellent innebär att den gör detta mycket väl.

Får du istället good så anser domaren att din hund motsvarar rasstandard men med mindre framträdande exteriöra fel. Sufficient är ett snäpp ner och innebär att hunden motsvarar rasstandard men brister i kondition eller saknar vissa av rasens karaktärsdrag. Slutligen finns Disqualified och Cannot be judged. Förstnämnda betyder att hunden antingen har diskvalificerande exteriöra fel, eller att den brister i mentaliteten exempelvis genom att uppvisa aggressivt beteende eller genom att försöka fly. Sistnämnda innebär att domaren anser att hunden är i sådant skick att denne inte kan ges en rättvis bedömning.

Denna bedömning är som sagt individuell så flera hundar i samma ring kan exempelvis få very good. Dock bedöms de även konkurensmässigt genom att domaren placerar deltagande hundar inbördes, där den som får lägst nummer (1) är den som har “bäst” hund exteriört och mentalt utifrån rasstandard. Platserna 1-4 delas ut, övriga hundar blir oplacerade.

Har du en mycket fin hund kan denna även tilldelas CK och på så sätt ges möjlighet att tävla vidare i utställningen. Ni kommer i så fall gå vidare och tävla mot de tikar (om du har en tik) eller hanar (om du har en hane) av samma ras i övriga ringar som också fått CK. Den som placerar sig etta bland dessa har den tik som enligt domaren bäst motsvarar rasstandard och får tävla vidare.

Men även om din hund inte placerar sig etta i denna ring innebär det inte att ni automatiskt går lottlösa, ni kan fortfarande tilldelas Certifikat eller reservcertifikat (alternativt Cacib om det är en internationell utställning). Det är domaren som avgör detta.

Blev det ni som placerade er etta? I så fall är det dags för nästa ring, där möter du och din hund den hund av motsatt kön som gått igenom samma tävlingsprocess som er. Det är alltså hane mot tik som gäller. Ni tävlar om titeln BIR (Bäst i rasen). Den som inte vinner blir BIM (Bäst i motsatt kön). Vinnaren blir förutom BIR även förflyttad till nästa steg i utställningen och ska nu möta BIR-hundarna från andra hundraser inom samma rasgrupp. Vinnaren där blir BIG (Bäst i gruppen) och får återigen tävla vidare för att nu möta vinnarna från samtliga rasgrupper och där tävla om att få titeln BIS (Best in show).

Går ni hela vägen har ni med andra ord varit uppe i ringen flera gånger vid det här laget och är en stor erfarenhet rikare.