Mölndal får nytt rastområde för hundar

Mölndal kommer, om allt går som det ska, få ytterligare ett rastområde för hundar.

Mölndal är ett föredöme för många kommuner när det kommer till rastområden för hundar, de har redan sju stycken områden men planerar nu för ett åttonde vid Krokslättsskolan. Det som är kvar är att gatunämnden ska fatta ett beslut, sedan sätter bygget igång. 

Rastområdet beräknas kosta cirka 60 000 kronor. Det är viktiga att skapa den här typen av områden för att hundarna ska kunna springa av sig sin energi, speciellt i områden där det inte finns naturliga rastområden för lösspringande hundar, och där det råder koppeltvång.

Vi har tidigare skrivit om Kalmar kommun som säger bestämt nej till rastområden trots att det råder koppeltvång där året om.