Fodervärd - så fungerar det

Vissa som köper hund väljer att bli fodervärd istället för att betala för hunden. Men hur fungerar det i praktiken?

När uppfödaren parat två hundar som denne tycker är riktigt bra rent avelsmässigt händer det att hon eller han vill behålla en valp. Men det är inte alltid som det finns plats för fler hundar i familjen och ett alternativ är då att sätta hunden på foder, det innebär att en (eller flera) av valparna inte kommer säljas för en summa pengar, utan istället kommer den familj som passar bäst för att ta hand om valpen att få förfrågan om de hellre vill bli fodervärd. Familjen betalar då ingen köpesumma för hunden. Istället skrivs ett så kallat fodervärdsavtal som säger att “köparen” blir fodervärd och att uppfödaren står som ägare fram tills dess att vissa villkor är uppfyllda.

Det kan till exempel vara utformat så att uppfödaren har rätt att ta två kullar på tiken före dess att tiken uppnått fem års ålder. När två kullar tagits eller när tiken nått en ålder av fem år skrivs ägarskapet över.

Fodervärden har under tiden ansvar för att hunden hålls i rätt kondition med rätt mängd mat och den pälsvård och stimulans som rasen kräver. Denne sitter trots allt med uppfödarens bästa hund som ska säkerställa duktiga och friska hundvalpar även i framtiden.
Det är heller inte säkert att fodervärden får ställa ut hunden utan det kan vara så att detta kräver uppfödarens tillstånd, och att uppfödaren däremot har rätt att ställa ut hunden.

Att vara fodervärd innebär med andra ord att du kommer behöva lämna bort hunden till uppfödaren vid ett flertal tillfällen, till exempel vid parning - har du tik så gäller det även vid valpning - så många gånger som avtalet säger, samt de gånger då uppfödaren vill ställa ut hunden.

Har du som köpare tänkt skaffa en tik på foder som du dessutom tänkt tävla mycket med bör du även vara medveten om att det efter valpning finns krav på en viloperiod innan du kan börja tävla igen.

Bara behålla avelsrätten
Förr fanns det även något som kallades för halvfoder, detta avtal finns inte längre utan har ersatts av ett avtal som kallas “Köpeavtal med bibehållen avelsrätt”. Det innebär att du som köper hunden bara betalar halva priset och samtidigt ger detta uppfödaren rätt att ta en kull på tiken, handlar det istället om en hane så är det tre parningar som skrivs in i kontraktet.

En stor skillnad från fodervärdsavtalet är att köparen i detta fall skrivs som ägare med en gång och således inte behöver uppfylla några andra villkor än att låta uppfödaren genomföra ovanstående parningar. Avelsrätten gäller fram tills dess att hunden uppnått fem års ålder.

Ihop med avtalet bör det upprättas en bilaga som säger vilka övriga villkor som finns och vem som ska stå för vilka kostnader.

Att tänka på
Vid fodervärdsavtal, och vid avtal med enbart avelsrätt, är det mycket viktigt att du som uppfödare och du som fodervärd/ägare känner att ni har bra kemi och kommer väl överens. Det är också mycket viktigt att ni ser till att bägge parter är införstådda med villkoren så att det senare inte uppstår tvister kring dessa. Vilka är villkoren? Vem står för vilka kostnader? Finns det medicinska undersökningar som ska göras och hur ska ni gå tillväga då? Finns det utställningar och andra tränings- och tävlingformer som hunden ska tränas i och vem har ansvaret för kostnader kring dessa? Kommunikation är a och i sammanhanget, glöm inte det.