Dvärgbandmaskens utbredning ska analyseras

4 000 prover rävspillning ska samlas in för att ge en heltäckande bild över dvärgbandmaskens utbredning.

För att få en ordentlig och rättvis bild över hur utbredningen av dvärgbandmask ser ut i Sverige har Jordbruksverket beslutat att samla in och analysera 4 000 prover med spillning från rävar. Uppdraget ska genomföras tillsammans med Svenska Jägareförbundet som får i uppdrag att samla in spillningen, samt Statens veterinärmedicinska anstalt som ska analysera den.

Än så länge tros dvärgbandmask förekomma i små mängder, hittills har den bara påträffats i Dalarna, Sörmland och Västra Götaland och även där räknas den som ovanlig. Men en undersökning av den här typen ger en mer heltäckande bild.

Mikroskåpsbild av dvärgbandmask

Om dvärgsbandmask
Dvärgbandmasken är en parasit som funnits i andra länder länge men som under 2011 påträffades för första gången i Sverige. Den har rävar och mårdhund som huvudvärd och är dödlig för människor som smittats och inte får adekvat behandling. Det tar 10-15 år innan en smittad person får symtom från det drabbade organet. Smittan sprids via ägg som kommer ut i värddjurets spillning.