5 snabba: Lydnad med Ellinor
Lydnadsexperten Ellinor Lindmark lär dig knepen för att lyckas i lydnadsträningen.

Ellinor Lindmark håller kurser i både vardags- och tävlingslydnad, hon är även domare i tävlingslydnad och har lång erfarenhet av att träna hundar. Förutom att hålla i kurser via sitt företag Hundtjänsten håller hon även i föreläsningar och tränar hundar till filmer och reklam. Nu senast kan du se boxertjejerna Aura och Buffy i Göta Kanal 3 - Kanalkungens hemlighet.

- Varför är det en bra idé att lydnadsträna sin hund?
- Om du menar allmänlydnad så är det en förutsättning för att få en trevlig relation till sin hund och för att kunna ha hunden i samhället. Menar du tävlingslydnad så är det ett mycket trevligt sätt att träna hunden mentalt (som aktivering) och stärka sin relation till hunden. Givetvis får du även bättre allmänlydnad på din hund via denna form av träning, eftersom hunden är van att lyssna på kommandon på ett positivt vis och ser dig mera som en viktig resurs om du ägnar tid till träning som hunden finner rolig.

Man får även tävla med blandraser i lydnadsklass, vilket gör det öppnare för alla sorters hundar till skillnad från till exempel brukstävlingarna.

- Vad är viktigt att tänka på när man börjar lydnadsträna sin hund?
- Att vara positiv och belöna de beteenden som du vill ha, gäller både vardagslydnad och tävlingslydnad. När det gäller vardagslydnaden måste man (i min värld) ha regler som hunden förstår för att bli en trygg individ. I tävlingslydnaden är motivationen det allra viktigaste, eftersom motivation styr farten i hundens agerande. Snabbhet och precision är det viktigaste i lydnadsklass. En omotiverad hund utför momenten långsammare (eller inte alls) och renderar på så vis lägre betyg.

Ellinor Lindmark på inspelningen av Göta Kanal 3

- Vilka är de vanligaste misstagen som nybörjare gör?
- Att man ställer för höga krav på sin unga hund. Man förväntar sig att valpen/unghunden ska utföra saker innan man lärt hunden det. För höga krav leder till att arbetslusten hos hunden försämras.

Klassiska frågor när det gäller valpar är rumsrenhet och att de biter i saker. Alla valpar biter mer eller mindre i saker, vi måste lära dem vad som är okej och vad som inte är det. Hundar blir olika fort rumsrena, ofta beroende på hur pass flitig man är att ta ut dem då de ätit, busat, sovit och beroende på hur snabbt man som ägare lär sig att tyda hundens signaler när den säger att den måste gå ut. Om grannens hund blivit rumsren vid åtta veckor, betyder inte att din hund är onormal eller trilsk om den inte blir det.

När det gäller tävlingslydnad är det vanligaste problemet att man kräver för mycket av hunden för tidigt och glömmer att ha roligt. Ett annat fel som jag ofta ser är att man tränar hela moment på en gång, vilket gör det svårare för hunden att förstå vad man vill. Bäst är att dela upp momenten i bitar och på så sätt kunna belöna då hunden gör rätt. Till exempel inkallning i lydnadsklass ett.

Dela upp momentet i minst tre delar:
1. Att hunden kan sitta kvar
2. Att hunden kan komma snabbt på inkallningen
3. Att hunden kan gör ingången till din vänstra sida
Dessa minimoment kan du träna parallellt var du vill, även under en promenad. När det senare är dags att baka ihop dem är det extremt sällan ett problem för hunden. Tränar du däremot hela momentet ihop innan hunden är färdig för det, kan vanliga problem som till exempel tjuvstarter vara ett faktum.

- Vilka delar brukar du rekommendera att man börjar med att träna in och varför?
- Att börja med ögonkontakt tidigt är viktigt och att belöna då hunden självmant tar kontakt med dig.

Lär gärna hunden att göra så kallade ”ingångar”, det vill säga att komma in vid din vänstra sida och sitta fot. Det är utgångsposition för så gott som alla moment i såväl lydnadsklass som brukslydnad och kan hunden det har du mycket gratis.

Träna korta stunder och ofta. Hunden ska vilja fortsätta då du slutar och inte bli överlycklig av att slippa dig – då har du tjatat för länge och varit för tråkig, eller så har motivationen (belöningen) inte varit motiverande nog. Tänk på att attityden då du slutar ofta är densamma som då du ska träna nästa pass. En arbetsglad hund i slutet, ger en arbetsglad hund när du börjar nästa gång.

- Har du några enkla träningstips du kan ge våra läsare?
- Först och främst – ha roligt med din hund! Tänk cirkuskonster när du tränar moment. På så vis försvinner mycket av prestationskraven och man han roligt på köpet, både du och din hund. Träna mycket på att hunden tar kontakt med dig (tittar dig i ögonen) och belöna det. Belöna alla former av kontakt och samarbete hos din hund. Hundar gör gärna om det de finner positivt och om det som lönar sig. Var inte rädd för extremt goda godbitar som får din hund att tindra med ögonen. Blicken ”ro hit!” gör din träning så mycket mer effektiv och inlärningen går så mycket snabbare!

Vill du veta mer om Ellinor Lindmark kan du surfa in på hennes hemsida hundtjansten.se.